Tel: 0040 268 241120

Despre Noi

Despre Noi

Situată în zona centrală a României, Societatea Comercială VIROMET S.A. este una din unităţile chimice de referinţă ale industriei româneşti, cu o bogată tradiţie în domeniul chimiei. Amplasată la circa 2 km sud de Oraşul Victoria, la 100 km de Braşov şi la 60 km de Sibiu, VIROMET S.A. beneficiază de acces direct la calea ferată şi la şoselele de trafic internaţional. VIROMET S.A. s-a constituit ca societate comercială pe acţiuni în anul 1991. Procesul de privatizare al societăţii s-a finalizat în anul 2002, când pachetul majoritar de acţiuni a fost achiziţionat de Grupul de firme InterAgro.
Societatea Comercială VIROMET S.A. a elaborat şi implementat un sistem de management integrat calitate-mediu-sănătate şi securitate ocupaţională, conform ISO 9001 :2008, ISO 14001 :2004 si SR OHSAS 18001 :2008, prin care se urmăreşte atât satisfacerea aşteptărilor şi cerinţelor partenerilor, precum şi controlul impactului propriilor activităţi, produse sau servicii, asupra mediului înconjurător. Certificarea sistemului cu organismul de certificare AEROQ reprezintă cartea de vizită a societăţii VIROMET S.A.
Prin specificul de unitate chimică, VIROMET S.A. se distinge pe piaţa internă şi externă printr-o gamă diversificată de produse de calitate, utilizate la rândul lor în industria chimică şi industria de prelucrare a lemnului. Astfel, datorită exigenţelor impuse de piaţa externă privind industria de prelucrare a lemnului, tehnologiile de fabricare a răşinilor utilizate în acest domeniu fac ca cea mai mare parte a răşinilor fabricate în societate să se încadreze în clasa de emisie a formaldehidei E1.
Obiectul de activitate al societăţii comerciale VIROMET S.A. include şi activităţi de cercetare ştiinţifică şi proiectare tehnologică, prin care se asigură atât soluţionarea problemelor tehnice specifice firmei, cât şi diversificarea producţiei în funcţie de cerinţele pieţei. De asemenea, sunt incluse şi activităţi de comerţ, financiar-bancare şi prestări de servicii.
Infrastructura în domeniul transportului feroviar, prin existenţa unui parc de vagoane de cale ferată aflate în proprietatea societăţii, constituie un avantaj important pentru sistemul de distribuţie al produselor comercializate de VIROMET S.A.

Asteptam comenzile dvs. si va asiguram de promtitudinea noastra.

Comanda Acum